เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - มกราคม

What is your diagnosis ? 2554 - มกราคม


ประวัติและอาการ

ไก่เนื้อฟาร์มแห่งหนึ่ง อายุ 32 วัน แสดงอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด อัตราป่วย 70% อัตราตาย 18%

รอยโรค
จากการผ่าซากพบเลือดออกที่ลาไส้ใหญ่ส่วนไส้ตัน (caecum) (ภาพที่ 1)

คำถาม
สามารถสรุปโรคจากรอยโรคได้หรือไม่....?

(1) ได้
(2) ไม่ได้

ภาพที่ 1 : พบเลือดออกที่ไส้ตัน (caecum) ของไก่


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2554 - มกราคม