เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมดูงาน

คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Sakamoto Kenichi ตำแหน่ง Director - General of Japan National Institute of Animal Health (NIAH - Japan), National Agriculture and Food Research Organization (NARO) พร้อมด้วย Dr. Saito Takehiko ตำแหน่ง Chief Director of The Division of Transboundary Disease, NIAH - Japan และ Dr. Mine Junki ตำแหน่ง Researcher of The Division of Transboundary Disease Influenza Unit, NIAH - Japan

ในโอกาสแสดงความยินดีกับ Dr. SAKAMOTO ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Director - General of NIAH - Japan และร่วมประชุมประจำปี สรุปงานวิจัยด้านการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดหมู และหารือโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมปศุสัตว์แห่งประเทศไทยและ NIAH - Japan, NARO โครงการความร่วมมือ Thailand - Japan Zoonotic Diseases Collaboration Center การมาเยือนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นและสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนางานวิจัยระหว่างทั้งสองประเทศมาเป็นเวลานาน


ข่าว : ศรีวรรณา / ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมดูงาน