เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ เอกสารวิชาการ : การค้นพบและปราบ Trichinosis ในประเทศไทย

เอกสารวิชาการ : การค้นพบและปราบ Trichinosis ในประเทศไทย

Untitled Document


เอกสารวิชาการที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ


การค้นพบและปราบ Trichinosis ในประเทศไทย

โดย
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์รำพึง ดิสสะมาน
(ไฟล์ *.pdf จำนวน 331 หน้า ขนาด 30.436 MB)


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ เอกสารวิชาการ : การค้นพบและปราบ Trichinosis ในประเทศไทย