เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงาน

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร จำนวน 89 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กร ในการนี้ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และนายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหาร กรมปศุสัตว์ บรรยายสรุปการนำการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในกรมปศุสัตว์ มีการเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ถามตอบประเด็นข้อสงสัย รวมทั้งแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน


[ดาวน์โหลด]

ข่าว - ส.ช่างทอง / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงาน