เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิจัย AAHL ออสเตรเลีย เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

นักวิจัย AAHL ออสเตรเลีย เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Kurt Zuelke ผู้อำนวยการด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการสัตว์ออสแตรเลีย (Australian Animal Health Laboratory : AAHL) และ Dr. John Allen ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของห้องปฏิบัติการสัตว์ออสแตรเลีย ในโอกาสเยือนสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเพื่อแนะนำ Dr. John Allen และหารือเรื่อง Technical program for twinning project for 2016 โดยโครงการความร่วมมือที่จะได้ดำเนินการเป็นอันดับต้นๆ ในปี 2559 นี้ได้แก่ (1) Training on Pathological examination and Electron Microscope ของกลุ่มพยาธิวิทยา (2) Co - organizing NGS workshop with US - CDC (PEDV, AI) ของกลุ่มไวรัสวิทยา และ (3) AMR (Antimicrobial resistance) ของกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา ต่อจากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ


[ดาวน์โหลด]


ข่าว - ศรีวรรณา / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิจัย AAHL ออสเตรเลีย เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ