เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศเนปาลศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ประเทศเนปาลศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2554 และ วันที่ 3 มีนาคม 2554 สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านความร่วมมือต่างประเทศ และ สพ.ญ. ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุขจากประเทศเนปาลเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่ โดยมี สพ.ญ.อารุณี ชัยสิงห์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มไวรัสวิทยา บรรยายเรื่องการตรวจโรคไข้หวัดนกในสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง (BSL3)

[ภาพข่าวโดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์]

 


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศเนปาลศึกษาดูงาน