เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ศึกษาดูงาน

คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและคณะ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นำโดย Dr. Hsiang-Jung Tsai ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งสาธารณรัฐจีน Dr. Ming-Chung Deng, Associate Research Fellow และ Dr. Yu-Liang Huang, Assistant Researcher ในโอกาสศึกษาดูงานการพัฒนาชุดทดสอบและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสุกร และการแลกเปลี่ยนเทคนิคการวินิจฉัยและประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน

มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2558 คณะดูงานจาก AHRI ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งดำเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อเปรียบเทียบผลทางห้องปฏิบัติการจากตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคต่าง ๆข่าว/ภาพ - ศรีวรรณา

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ศึกษาดูงาน