เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ได้รับรางวัลการดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ '57

สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ได้รับรางวัลการดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ '57

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา เป็นตัวแทนสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับรางวัลสถาบันดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 การดำเนินกาศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ประเภทสถาบันหลัก ประจำปี พ.ศ. 2557 จาก รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภา ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ในงานการประชุมสัตวแพทยสภา ประจำปี‬ พ.ศ. 2558


การมอบรางวัลพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยจำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาในการยื่นแบบการขอจัดกิจกรรม การส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม และชำระเงินหลังการจัดกิจกรรมข่าว/ภาพ : พีรวิทย์

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ได้รับรางวัลการดำเนินการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ '57