เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2558 - มิถุนายน

What is your diagnosis ? 2558 - มิถุนายน

กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ : Pathology section, National Institute of Animal Health

ประวัติ

ไก่แจ้ เพศเมีย อายุ 1 ปี เลี้ยงในโรงเรือนพื้นดิน ข้อมูลจากเจ้าของคือไก่มีอาการคอบิด อาหารไม่ย่อย ชักตาย ผลการผ่าซากชันสูตร ไม่พบรอยโรคที่สำคัญ พบเพียงม้ามโต อุจจาระสีขาวติดค้างในลำไส้

ภาพจุลชีววิทยา


รูปที่ 1 ลำไส้เล็กส่วน duodenum กำลังขยาย 10X


รูปที่ 2 ลำไส้เล็กส่วน duodenum กำลังขยาย 40X
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2558 - มิถุนายน