เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2558 - 20 กรกฏาคม 2558

What is your diagnosis ? 2558 - 20 กรกฏาคม 2558

Untitled Document

To drag some answer to drop in the box on the picture.

[green = right : red = wrong]


  Fibrinoid necrosis
  Fibrinous pneumonia
  Fibrinous trombi
  Hyalin trombi
  Myocyte degeneration


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2558 - 20 กรกฏาคม 2558