เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่เกาหลีศึกษาดูงานการชันสูตรโรคไข้หวัดนก

เจ้าหน้าที่เกาหลีศึกษาดูงานการชันสูตรโรคไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและคณะ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากภาครัฐ Mr. Park Jung Hun, Director of Animal Health Management Division, Ministry of Agriculture, Foods and Rural Affairs (MAFRA) พร้อมด้วย Mr. Han Jae Seok, official of Livestock Management Division, MAFRA และคณะตัวแทนจากภาคเอกชนอีก 10 ท่าน จากสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสศึกษาดูงานการป้องกันโรคไข้หวัดนกในการผลิตสัตว์ปีกทั้งระบบของประเทศไทย

มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อดูระบบการป้องกันโรคไข้หวัดนกจากนกอพยพ โดยการใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ และเพื่อศึกษานโยบายการป้องกันโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้นำเสนอความเป็นมา วิสัยทัศน์-พันธกิจของสถาบันฯ และบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ การเก็บตัวอย่างตรวจไข้หวัดนก ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้วย
[ Download ]


ข่าว : ศรีวรรณา ศัลยกำธร/ ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่เกาหลีศึกษาดูงานการชันสูตรโรคไข้หวัดนก