เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ข้าราชการใหม่ของกองสารวัตรและกักกันศึกษาดูงาน

ข้าราชการใหม่ของกองสารวัตรและกักกันศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ในโอกาสที่นำข้าราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัด เข้าศึกษาระบบการปฏิบัติงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ณ ห้องประชุม JICA อาคารบริหารและฝึกอบรม ชั้น 2 ต่อจากนั้นนายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ นำชมห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำงานร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทั้งทางด้านการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคในสัตว์ตอไป



|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ข้าราชการใหม่ของกองสารวัตรและกักกันศึกษาดูงาน