เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์
ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานโทรศัพท์E-mail
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค Anthrax   
1นางศุภลักษณ์ลิ้มเลิศวาทีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9,          075-770128-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าเทียม   
1นางจิราคงครองนายวัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 255 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นายธีรพรรณภูมิภมรนายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นางศศิวิมลทองมีนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้า   
1นายเจษฎาทองเหมนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 513 
2นายพีรวิทย์บุญปางบรรพนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 125 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นายสมรรถอินทรพานิชสัตวแพทย์อาวุโสศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง044-546104 ต่อ 127 
4นายธีรพรรณภูมิภมรนายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5นางศศิวิมลทองมีนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคไข้หวัดนก   
1นางสนทนามิมะพันธุ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 253 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางอารุณีชัยสิงห์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 312 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นายบัณฑิตนวลศรีฉายนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 420 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4นายพีรวิทย์บุญปางบรรพนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 125 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคนิวคาสเซิล   
1นางลัดดาตรงวงศานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 254 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางอารุณีชัยสิงห์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 312 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นายบัณฑิตนวลศรีฉายนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 420 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4นายพีรวิทย์บุญปางบรรพนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 125 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5นายธีรพรรณภูมิภมรนายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6นางศศิวิมลทองมีนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค Swine Influenza (ไข้หวัดหมู)   
1นางสุจิราปาจริยานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 424 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)   
1นางสุจิราปาจริยานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 424 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นายธีรพรรณภูมิภมรนายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นางศศิวิมลทองมีนักวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคอหิวาต์สุกร   
1นางสุจิราปาจริยานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 424 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางตวงทองปัจฉิมะศิรินายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 256 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นางสาวละมูลโม้ลีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 425 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED)   
1นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางสุจิราปาจริยานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 424 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค Rift Valley Fever   
1นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค CAE   
1นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นายธีรพรรณภูมิภมรนายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้075-770008-9 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นายบุญเลิศอ่าวเจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9 ต่อ 300 
4นางพรทิทย์ชูเมฆนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค Q-Fever   
1นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค PPR   
1นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคเมลิออยโดสิส   
1นางนิตยาศรีแก้วเขียวนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 237 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นายบุญเลิศอ่าวเจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9 ต่อ 300 
3นางพรทิทย์ชูเมฆนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค Bluetongue   
1นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางสาวสมใจกมลศิริพิชัยพรนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรควัณโรค   
1นางสาวมนยาเอกทัตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 232 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางสาวเรขาคณิตพันธ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 238 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นางลัดดาตรงวงศานายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 254 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4นายสุรพงษ์วงศ์เกษมจิตต์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 121 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5นายศรายุทธแก้วกาหลงนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 118 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6นางสาวอรุณพรรณดุงสูงเนินนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง044-546104 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคบรูเซลโลสิส   
1นางสาวมนยาเอกทัตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 232 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นางนิตยาศรีแก้วเขียวนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 237 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4นางสาวเรขาคณิตพันธ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 238 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5นายสมชัยเจียมพิทยานุวัฒน์นายสัตวแพทย์ชำนาญการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 120 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6นายบุญเลิศอ่าวเจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9 ต่อ 300 
7นางพรทิทย์ชูเมฆนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคพาราทูเบอร์คูโลสิส   
1นางสาวมนยาเอกทัตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 232 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นางสุรีย์ธรรมศาสตร์นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 233 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นางจิราคงครองนายสัตวแพทย์ชำนาญการการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 255 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4นางนิตยาศรีแก้วเขียวนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 237 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5นายบุญเลิศอ่าวเจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9 ต่อ 300 
6นางพรทิทย์ชูเมฆนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคปากและเท้าเปื่อย   
1นางสาววิไล  ลินจงสุบงกชกลุ่มเชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ044-279112 ต่อ 105 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2นายร่มพฤกษ์อุดลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ044-279112  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3นายอนุโรจน์ภู่ศิริมงคลนายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ044-279112-
4นายดิลกอ้วนพรมมานายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ044-279112 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5นายปณิธานทองทานายสัตวแพทย์ชำนาญการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ044-279112 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6นางสาวสมใจกมลศิริพิชัยพรนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7นายบุญเลิศอ่าวเจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9 ต่อ 300 
8นางพรทิทย์ชูเมฆนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคเลปโตสไปโรสีส   
1นายบุญเลิศอ่าวเจริญนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้075-770008-9 ต่อ 300 
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรควัวบ้า   
1นางจิราคงครองนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 255 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรคไวรัสดวงขาวในกุ้ง   
1นางตวงทองปัจฉิมะศิรินายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 256 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค  Mycobacteriosis ในปลา   
1นางตวงทองปัจฉิมะศิรินายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ0-2579-8908-14 ต่อ 256 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 [ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ] 
       

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง กลุ่มเชี่ยวชาญด้านโรค