เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้งเยี่ยมชม

คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้งเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เนื่องในโอกาศที่กรมปศุสัตว์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้ง ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. โดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคระบาดที่สำคัญ โรคระบาดอุบัติใหม่ระหว่างประเทศ สนับสนุนและถ่ายทอดวิธีการทดสอบโรคเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคและทดสอบโรค การแจ้งเตือนโรคระบาด พัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการทำวิจัยร่วมกัน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการ จัดทำโครงการร่วมกัน เช่น การสำรวจโรคในสุกรที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันโรค การพัฒนาชุดทดสอบโรคและวัคซีนป้องกันโรค การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรสำหรับป้องกันเชื้อบิดในไก่ การศึกษาการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคบิดในไก่ เป็นต้น
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งมณฑลกวางตุ้งเยี่ยมชม