เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่จาก AFRIMS เยี่ยมชม-ประสานความร่วมมือโครงการวิจัย

คณะเจ้าหน้าที่จาก AFRIMS เยี่ยมชม-ประสานความร่วมมือโครงการวิจัย


Dr.Samuel Yingst และ Dr.Eric Lombardini เจ้าหน้าที่จาก AFRIMS พาเจ้าหน้าที่จาก Defense Threat Reduction Agency and USSTRATCOM Center for Combating WMD (DTRA) 2 ท่าน คือ Martha M. Strokes และ Kristina Boyd เยี่ยมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และให้คำแนะนำในการเสนอโครงการวิจัยในอนาคตร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม JICA

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่จาก AFRIMS เยี่ยมชม-ประสานความร่วมมือโครงการวิจัย