เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือมาตรฐานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ 2562

คู่มือมาตรฐานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ 2562

คู่มือมาตรฐานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๒

โดย

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์(ไฟล์ *.pdf จำนวน 78 หน้า ขนาด 6.331 KB)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือมาตรฐานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ 2562