เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2561

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2561


1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
   • แบบฟอร์มรายงานแผน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
   • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
   • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2561