เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2565 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2565 )

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
1ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ (856)ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก หัวหน้าศูนย์เลปโตสไปโรสิส
2นายเจษฎา ทองเหม (824)นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มไวรัสวิทยา
3นายสมชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ (807)นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2565 )