เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สหพันธรัฐรัสเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สหพันธรัฐรัสเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance สหพันธรัฐรัสเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินรับรองโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) ในประเทศไทยเพื่อการนำเข้าไปต่อไป

russia_08-10-57 (1) russia_08-10-57 (2) russia_08-10-57 (3) russia_08-10-57 (4) russia_08-10-57 (5)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่สหพันธรัฐรัสเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ