เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ และฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษตามกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง "การเขียนรายงานการฝึกอบรม" โดย นางสาวปิยะวรรณ เกิดพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร เป็นผู้บรรยาย ในโอกาสที่กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี งานพัฒนาบุคลากร มีแผนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงมีข้อกำหนดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร นอกจากนั้น นายสมชาย ช่างทอง ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพิ่มเติม เพื่อเตรียมการตรวจรับรองระยะที่ 2 โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข่าว - อรพรรณ / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม