เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เยี่ยมสำรวจ

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เยี่ยมสำรวจ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกศ.) นำโดย ดร.ประดน จาติกวนิช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้นายสัตวแพทย์ ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง และคณะกรรมการด้านการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยา ศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง[ ดาวน์โหลด ]


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


ข่าว/ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เยี่ยมสำรวจ