เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลทางไวรัสวิทยา

คู่มือทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลทางไวรัสวิทยา

Untitled Document


คู่มือทางห้องปฏิบัติการ
ในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกและ
นิวคาสเซิลทางไวรัสวิทยา

โดย

สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ


  
(ไฟล์ *.pdf จำนวน 141 หน้า ขนาด 9.724 MB)


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลทางไวรัสวิทยา