เมนูย่อย

หน้าแรก

การจัดอบรมระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงาน (Management officers)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการจัดอบรมระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงาน (Management officers)ให้กับผู้บริหารหน่วยงาน ศวพ.ประจำภูมิภาค 8 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ลงนามในใบตอบผล ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Google meet


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สสช.

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home