เมนูย่อย

หน้าแรก

การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม JICA สสช. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคุณภัทธิรา อินทนิลเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลอ๊อกฟอร์ด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองเป็น PT provider
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home