เมนูย่อย

หน้าแรก

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำโดย สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 โดยร่วมกันดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน เก็บกวาดใบไม้แห้ง บริเวณพื้นที่รอบสถาบันฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบริเวณหน่วยงาน


รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home