ประกาศพนักงานราชการ

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำโดย สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 โดยร่วมกันดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน เก็บกวาดใบไม้แห้ง บริเวณพื้นที่รอบสถาบันฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบริเวณหน่วยงาน


รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
สาระน่ารู้ โรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 2564 เมษายน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรีด (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home