เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH3)

การประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH3) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH3) เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความช่วยเหลือและสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, MORU) และ Biological Threat Reduction Program (BTRP) – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) สหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นความช่วยเหลือและสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, MORU) และ Biological Threat Reduction Program (BTRP) – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) สหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม ดร.ทิม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home