เมนูย่อย

หน้าแรก

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

โดยมีสัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยาฯ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home