เมนูย่อย

หน้าแรก

สสช.พิธีฉลองความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ณ กรมปศุสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตัวแทนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้เข้าร่วมพิธีฉลองความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ณ กรมปศุสัตว์ ในการนี้ตัวแทนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้นำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก CDC ทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ แก่เอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home