เมนูย่อย

หน้าแรก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยาเบื้องต้น”

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยาเบื้องต้น” จำนวน 2 รุ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวน 20 ท่าน โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา วิทยากรจากกลุ่มไวรัสวิทยา ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยา


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home