เมนูย่อย

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ ผอ.พัชรี ทองคำคูณ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home