เมนูย่อย

หน้าแรก

ทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2563

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ ประจำปี 2563 ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีขัาราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายไทยทานซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทั้งจัตตุปัจจัย อาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มมากมาย หลังจากเสร็จพิธีทำบุญได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home