เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 1 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 6. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ในงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนด รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตละชำระคำรรมนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 และ ในวันที่ 28 ตุลคม 2563 เป็นวันสุดท้ายในการรับชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ