เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/EC 17025 : 2017

การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/EC 17025 : 2017

มื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/EC 17025 : 2017 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/EC 17025 : 2017