เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity การฝึกอบรม หลักสูตร แผนและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2563

การฝึกอบรม หลักสูตร แผนและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร แผนและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมี จ.ส.ต.มงคล ศรีสังวาล และเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ วิธีป้องกันเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง การใช้งานอุปกรณ์ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ รวมถึงมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity การฝึกอบรม หลักสูตร แผนและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2563