เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณาจารย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน

คณาจารย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์มหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (VOHUN: Vietnamese One Health University Network)

ในโอกาสศึกษาดูงานทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์เลปโตสไปโรสิส กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับองค์กรสุขภาพอื่นๆ อย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบสุขภาพหนึ่งเดียว


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณาจารย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน