เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2562 - กันยายน

What is your diagnosis ? 2562 - กันยายน

กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ : Pathology section, National Institute of Animal Health

ชื้นเนื้อปอดจากเป็ดเทศ อายุ 1 เดือน ผอม Body condition score 1/5 ตายไม่ทราบสาเหตุ
รูป 1

ข้อ 1 จงบอกลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาที่พบในรูปภาพนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  1. Oat cells

  2. Lymphocytic infiltrate

  3. Karyorrhexis

  4. Hyphae

  5. Multinucleated giant cells

  6. Intracytoplasmic inclusion bodiesรูป 2

ข้อ 2 จงบอกลักษณะการอักเสบที่พบ


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2562 - กันยายน