จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
เริ่มนับ 27/07/2552
 


ฝึกซ้อมการใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย 15-01-2010
พิมพ์จดหมายเวียน...รวดเร็วทันใจ 26-08-2009
การทำรายงานการประชุม
แต่งภาพสวยด้วย Photoscape
เปลี่ยนชื่อภาพครั้งละหลายๆภาพ
ย่อภาพครั้งละหลายๆภาพ
ภาพมืด..ปรับให้สว่างได้ง่ายนิดเีดียว
กำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ใน Excel
เคล็ดไม่ลับกับ Powerpoint 2003
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
14-09-52
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
14-09-52
การพิมพ์จดหมายเวียนด้วย Microsoft WordBehind the Scene : งานสถาปนา 58      
อบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ 57      
Behind the Scene : งานเกษียณ 53 01-10-2010      
ฝึกซ้อมการใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย 15-01-2010      
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 53 บจ. 26-12-2009      
Behind the Scene : KM Show & Share      
การประชุม เรื่อง PMQA vs KM โดย สพ.ญ.กัญยา อาษายุทธ 24-08-2009    
บรรยายพิเศษ ISO 10725 :2005 โดย สพ.ญ.กัญยา อาษายุทธ      


จัดทำโดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[ออกแบบโดย นายพลกฤต มหานาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี]