การทำรายงานการประชุม 29-07-2009
     

 

 
 
แต่งภาพสวยด้วย Photoscape 04-08-2009
ย่อภาพครั้งละหลายๆภาพ 04-08-2009
ภาพมืด..ปรับให้สว่างได้ง่ายนิดเีดียว 04-08-2009
เปลี่ยนชื่อภาพครั้งละหลายๆภาพ 04-08-2009
     
  พิมพ์จดหมายเวียน...รวดเร็วทันใจ 26-08-2009
วิธีการใช้โปรแกรม Microsoft  Office  Visio  สำหรับจัดทำผังกระบวนงาน 20-08-2009
กำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ใน Excel
เคล็ดไม่ลับกับ Powerpoint 2003

     
     

จัดทำโดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[ออกแบบโดย นายพลกฤต มหานาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี]