เมนูย่อย

หน้าแรก Details - ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1

EMail Print

http://niah.dld.go.th/th

Event 

Title:
ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1
When:
21.11.2013 - 21.11.2013
Where:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง - กรุงเทพฯ
Category:
ISO 9001

Description

คุณณัฐวรพล เลื่อนกุลวงษ์ สำนักรับรองมาตรฐาน (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตรวจ pre-assessment ขอบข่ายงานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานบริการยานพาหนะ และงานบริการยานยนต์

Venue

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
Venue:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
City:
กรุงเทพฯ

Description

Sorry, no description available

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home Details - ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1