เมนูย่อย

หน้าแรก Details - ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2556

EMail Print

http://niah.dld.go.th/th

Event 

Title:
ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2556
When:
19.08.2013 - 21.08.2013
Where:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง - กรุงเทพฯ
Category:
ISO 9001

Description

พิธีเปิด ณ ห้องประชุม 1 เวลา 09.30 น. โดยมีผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ผู้บีิหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001) เป็นประธาน

Venue

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
Venue:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
City:
กรุงเทพฯ

Description

Sorry, no description available

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home Details - ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2556