เมนูย่อย

หน้าแรก Details - งานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556

EMail Print

http://niah.dld.go.th/th

Event 

Title:
งานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556
When:
11.04.2013 - 11.04.2013
Where:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง - กรุงเทพฯ
Category:
งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ

Description

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของ สสช. ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 บริเวณหน้ากลุ่มระบาดฯ เริ่มเวลาิอิ10.30 น.

Venue

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
Venue:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
City:
กรุงเทพฯ

Description

Sorry, no description available

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home Details - งานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556