หน้าแรก Details - การโคลนนิ่งยีน

EMail Print

http://niah.dld.go.th/th

Event 

Title:
การโคลนนิ่งยีน
When:
18.02.2013 - 22.02.2013
Where:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษ - พิษณุโลก
Category:
ฝึกอบรม สาธิตงาน

Description

Venue

Venue:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษ
City:
พิษณุโลก

Description

Sorry, no description available

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home Details - การโคลนนิ่งยีน