หน้าแรก Details - ประชุมวิชาการประจำปี 2556

EMail Print

http://niah.dld.go.th/th

Event 

ประชุมวิชาการประจำปี 2556
Title:
ประชุมวิชาการประจำปี 2556
When:
12.03.2013 - 15.03.2013
Where:
โรงแรมเมธาวลัย - เพชรบุรี
Category:
ประชุมวิชาการ

Description

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้กรอบแนวคิด "มุ่งมั่นพัฒนา พร้อมก้าวหน้า เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ขอเชิญนักวิชาการในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ และสำนักตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

Venue

Venue:
โรงแรมเมธาวลัย
City:
เพชรบุรี

Description

Sorry, no description available

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home Details - ประชุมวิชาการประจำปี 2556