เมนูย่อย

หน้าแรก ISO 9001

EMailPrint

ISO 9001

ISO 9001
ระบบบริหารคุณภาพ
  
 
Date Title Venue City Type
19.08.2013 - 21.08.2013 ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ISO 9001
21.11.2013 - 21.11.2013 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ISO 9001
03.12.2013 - 04.12.2013 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 ศออ.-กตช. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ จ.นครราชสีมา นครราชสีมา ISO 9001
12.12.2013 - 13.12.2013 อบรมหลักสูตร Internal audit ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ISO 9001


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ISO 9001