เมนูย่อย

หน้าแรก กิจกรรมพิเศษ

EMailPrint

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ
การกุศล บริจาค ทำบุญ บำเบ็ญประโยชน์ ตรวจสุขภาพ
  
 
Date Title Venue City Type
01.04.2013 - 01.04.2013 ตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ
10.04.2013 - 10.04.2013 บริจาคโลหิตวันสงกรานต์ 56 สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ
08.05.2013 - 08.05.2013 แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home กิจกรรมพิเศษ