หน้าแรก ฝึกอบรม สาธิตงาน

EMailPrint

ฝึกอบรม สาธิตงาน

ฝึกอบรม สาธิตงาน
การฝึกอบรม-สาธิตงานเพื่ิอพัฒนาบุคลากร
  
 
Date Title Venue City Type
14.02.2013 - 15.02.2013 การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
18.02.2013 - 22.02.2013 การโคลนนิ่งยีน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษ พิษณุโลก ฝึกอบรม สาธิตงาน
05.03.2013 - 06.03.2013 Biosafety & Biosecurity ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
19.03.2013 - 22.03.2013 การชันสูตรโรคเมลิออยโดสิส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
19.03.2013 - 22.03.2013 อิมมูโนวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาของสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ฝึกอบรม สาธิตงาน