หน้าแรก

Print

ประชุมแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย

ประชุมแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย

Events: 1

การประชุมจัดทำแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการกรมปศุสัตว์

Show Events


Date Title Venue City Type
14.03.2013 - 15.03.2013 ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ ประชุมแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย

งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ

งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ

Events: 5

งานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ

Show Events


Date Title Venue City Type
09.04.2013 - 09.04.2013 งานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
11.04.2013 - 11.04.2013 งานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
27.09.2013 - 27.09.2013 งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
27.12.2013 - 27.12.2013 งานบรรยายพิเศษในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
06.01.2014 - 06.01.2014 งานวันคล้ายวันสถาปนา 6 มกราคม 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ

นิทรรศการ-ประกวดสัตว์

นิทรรศการ-ประกวดสัตว์

Events: 1

งานนิทรรศการ การประกวดสัตว์

Show Events


Date Title Venue City Type
11.06.2013 - 13.06.2013 งานแพะแห่งชาติ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มว สระบุรี นิทรรศการ-ประกวดสัตว์

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ

Events: 3

การกุศล บริจาค ทำบุญ บำเบ็ญประโยชน์ ตรวจสุขภาพ

Show Events


Date Title Venue City Type
01.04.2013 - 01.04.2013 ตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ
10.04.2013 - 10.04.2013 บริจาคโลหิตวันสงกรานต์ 56 สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ
08.05.2013 - 08.05.2013 แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ

Page 2 of 3


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home