หน้าแรก

บรรยายพิเศษ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การประชุมแนะนำแนวทางปฏิบัติงานสารบรรณ Administrator 199
2 การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 Administrator 341
3 การบรรยายเรื่องความแม่นยําของข้อมูลและผลการวินิจฉัยโรค : ผลต่อการป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ 580
4 บรรยายพิเศษเรื่อง "Parasitic Zoonosis" Administrator 610
5 สัมมนาเรื่อง “Introduction to the MiSeq : Technology and Application” Administrator 1097
6 การสัมมนาวิชาการหลักการพื้นฐานและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์และการบริหารศูนย์จุลินทรีย์ Administrator 925
7 การฝึกอบรมหลักสูตรสัตว์ป่า : โรคทางปรสิตที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน Administrator 1216
8 การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรคโคในฤดูหนาว Administrator 1467
9 การประชุมหารือเชิงวิชาการเรื่อง "เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง" Administrator 1066
10 บรรยายพิเศษบทบาทคนทำงานแล็บกับ OIE Administrator 1004
11 สัตวแพทย์ไทยคนแรกได้รับตำแหน่ง FAO's Regional Manager ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1371
12 สัมมนาวิชาการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ Administrator 1002
13 บรรยายการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ Administrator 810
14 บรรยายพิเศษเรื่อง Viral diseases without border ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 876
15 บรรยายพิเศษเรื่อง "จัดระเบียบแนวคิดชีวิตการทำงานง่ายขึ้นเยอะ" ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 773
16 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วมบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ น.สพ.ศรายุทธ แก้วกาหลง 1082
17 การบรรยายพิเศษ "Update โรค EMS ในกุ้ง" นายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี 1468
18 สอนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1267
19 บรรยายพิเศษ "การควบคุมและกำจัดโรคบรูเซลโลสิส" Administrator 1172
20 การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 2240
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home