หน้าแรก

สัมมนาฝึกอบรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประชุมวิชาการเรื่อง Real-Time PCR and Conventional PCR Calibration ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 168
2 อบรมเตรียมความพร้อมตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 171
3 The 7th Thailand-Japan Joint Conference (TJJC2019) Administrator 89
4 การประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH2) Administrator 271
5 การประชุมแนะนำแนวทางปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุ-เร่งรัดติดตามงบประมาณ 2562 Administrator 221
6 Research Exercise Challenge 2019 Administrator 424
7 GHSA 2024: Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages Administrator 352
8 การประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 582
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนผลงานวิชาการ Administrator 479
10 ประชุมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาวิธี ELISA สำหรับทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะ Administrator 423
11 การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2015 เบื้องต้น Administrator 749
12 ฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis Administrator 349
13 FAO-APHCA/CDC/OIE/DLD Regional Technical Workshop on Brucellosis Elimination Administrator 470
14 Workshop on Diagnostic Test Validation & Results Interpretation Administrator 423
15 ฝึกอบรมหลักสูตรโรคทางปรสิตที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน Administrator 464
16 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และการฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ 2561 Administrator 636
17 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์ และ FAO ด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Administrator 1089
18 การฝึกอบรมหลักสูตร Basic Bioinformatics: Phylogenetic Tree Reconstruction Administrator 1019
19 ฝึกอบรมหลักสูตรการชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหาร Administrator 791
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PCR Calibration & Maintenance Administrator 579
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 1 of 6

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home