หน้าแรก

สัมมนาฝึกอบรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประชุมวิชาการเรื่อง Real-Time PCR and Conventional PCR Calibration ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 413
2 อบรมเตรียมความพร้อมตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 365
3 การประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH2) Administrator 460
4 การประชุมแนะนำแนวทางปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุ-เร่งรัดติดตามงบประมาณ 2562 Administrator 362
5 Research Exercise Challenge 2019 Administrator 675
6 GHSA 2024: Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages Administrator 587
7 การประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 821
8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนผลงานวิชาการ Administrator 600
9 ประชุมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาวิธี ELISA สำหรับทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะ Administrator 559
10 การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2015 เบื้องต้น Administrator 1139
11 ฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis Administrator 512
12 FAO-APHCA/CDC/OIE/DLD Regional Technical Workshop on Brucellosis Elimination Administrator 636
13 Workshop on Diagnostic Test Validation & Results Interpretation Administrator 596
14 ฝึกอบรมหลักสูตรโรคทางปรสิตที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน Administrator 632
15 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และการฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ 2561 Administrator 859
16 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์ และ FAO ด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Administrator 1419
17 การฝึกอบรมหลักสูตร Basic Bioinformatics: Phylogenetic Tree Reconstruction Administrator 1399
18 ฝึกอบรมหลักสูตรการชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหาร Administrator 993
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PCR Calibration & Maintenance Administrator 765
20 บรรยายเรื่องการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบทันสมัย สร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สู่สากล Administrator 1342
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 1 of 6

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home