หน้าแรก

สัมมนาฝึกอบรม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 The 7th Thailand-Japan Joint Conference (TJJC2019) Administrator 45
2 การประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH2) Administrator 188
3 การประชุมแนะนำแนวทางปฏิบัติงานเบิกจ่ายพัสดุ-เร่งรัดติดตามงบประมาณ 2562 Administrator 153
4 Research Exercise Challenge 2019 Administrator 298
5 GHSA 2024: Advancing Collaborative Efforts Across Relevant GHSA Action Packages Administrator 235
6 การประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 452
7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนผลงานวิชาการ Administrator 395
8 ประชุมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาวิธี ELISA สำหรับทดสอบโรควัณโรคเทียมในแพะ Administrator 311
9 การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2015 เบื้องต้น Administrator 552
10 ฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis Administrator 272
11 FAO-APHCA/CDC/OIE/DLD Regional Technical Workshop on Brucellosis Elimination Administrator 388
12 Workshop on Diagnostic Test Validation & Results Interpretation Administrator 353
13 ฝึกอบรมหลักสูตรโรคทางปรสิตที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน Administrator 395
14 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และการฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ 2561 Administrator 509
15 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์ และ FAO ด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Administrator 903
16 การฝึกอบรมหลักสูตร Basic Bioinformatics: Phylogenetic Tree Reconstruction Administrator 847
17 ฝึกอบรมหลักสูตรการชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยาในระบบทางเดินอาหาร Administrator 678
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PCR Calibration & Maintenance Administrator 471
19 บรรยายเรื่องการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบทันสมัย สร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สู่สากล Administrator 926
20 การฝึกอบรม Biosafety & Laboratory Management Administrator 742
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 1 of 6

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home